Rapid SSL
Rapid SSL
 • Idealan za manje web siteove ili web shopove
 • Vrijedi za glavnu domenu i www poddomenu
 • Ostali oblici: poddomena.domena.tld (bilosto.domena.tld, secure.domena.tld, shop.domena.tld itd..)
 • Vrijeme izdavanja 1-2 sata
 • Maksimalan period zakupa 3 godine
SSL Web Server Certificate with EV
SSL Web Server Certificate with EV
 • Dodaje zelenu oznaku na adresnoj traci browsera
 • Mogućnost zakupa za glavnu domenu, ali i za poddomene
 • Kompleksnija validacija zbog više razine sigurnosti
 • Vrijeme izdavanja 1-10 dana
 • Zelena naslovna vrstica v modernih brskalnikih
 • Maksimalan period zakupa 2 godine
RapidSSL Wildcard
RapidSSL Wildcard
 • Omogućava zaštitu glavne domene te svih poddomena
 • Oblik *.domenca.tld
 • Vrijeme izdavanja 1-2 sata
 • Maksimalan period zakupa 3 godine
1 godina 152,50 kn
1 godina
152,50 kn
1 godina 1.282,70 kn
1 godina
1.282,70 kn
1 godina 1.175,00 kn
1 godina
1.175,00 kn

  Prilagodite SSL certifikat

Odredi domenu (bez “www”) ili poddomenu (sa “www” ili drugu poddomenu primjerice “trgovina.vašadomena.tld” na koju želite instalirati SSL certifikat.