Upravljanje hosting paketima

Nalazite se ovdje:
Estimated reading time: < 1 min

U kategoriji Hosting možete upravljati vašim hosting uslugama na InfoNETu.

Od opcija dostupne su vam:

  • Narudžba novog paketa putem gumba Naruči novi hosting paket
  • Narudžba reseller paketa putem gumba Naruči novi reseller hosting
  • Nadogradnja postojećeg paketa putem gumba Nadogradi paket
  • Obnova paketa putem gumba Obnovi
  • Uređivanje paketa putem gumba Uredi paket
  • Uređivanje kontakata ovlaštenih za rad s paketom putem gumba Uredi kontakte

Osim navedenog, moguće je i prijaviti se direktno na vaš cPanel putem opcije Prijava.

 

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?
Ne 2
Views: 278