PHP opcije

Nalazite se ovdje:
Estimated reading time: 1 min

PHP opcije se nalaze u cPanelu, pod kategorijom Software. Klikom na Select PHP Version možete promjeniti verziju PHP-a koji se koristi, te također izmjeniti i niz drugih opcija poput podizanja vrijednosti max execution time, uključenja error reportinga ili logiranja errora. Više detalja možete vidjeti u listi na dnu članka.

Za promjenu PHP verzije

1. Ulogirajte se u cPanel.

2. Pod Software, kliknite na Select PHP version

3. Kliknite na padajući izbornik ispod “Current PHP version”

4. Odaberite željenu verziju PHP-a

5. Kliknite na Set as current

Klikom na Switch To PHP Options možete pristupiti opcijama PHP-a. 

Iako se na prvu ne čini moguće, sve opcije se mogu promjeniti klikom na željenu opciju (pogledajte screenshot ispod).

Ovdje možete vidjeti sve opcije koje su dostupne unutar PHP options sekcije:

allow_url_fopen
disable_functions
display_errors
error_reporting
expose_php
file_uploads
include_path
log_errors
mail.force_extra_parameters
max_execution_time
max_input_time
max_input_vars
memory_limit
open_basedir
output_buffering
post_max_size
session.save_path
short_open_tag
suhosin.cookie.max_name_length
suhosin.cookie.max_totalname_length
suhosin.cookie.max_value_length
suhosin.cookie.max_vars
suhosin.get.max_name_length
suhosin.get.max_value_length
suhosin.get.max_vars
suhosin.post.max_array_index_length
suhosin.post.max_name_length
suhosin.post.max_value_length
suhosin.post.max_vars
suhosin.request.max_array_index_length
suhosin.request.max_value_length
suhosin.request.max_varname_length
suhosin.request.max_vars
upload_max_filesize
Je li Vam ovaj odgovor pomogao?
Ne 2
Views: 681
InfoNET hosting