Outlook 2013

Estimated reading time: 1 min

Upute za podešavanje Outlook 2013 e-mail klijenta slijede:

Zamjenite “domena.hr” sa Vašom domenom

1. Kliknite na File > Info

2. Kliknite na Add Account

3.Odaberite Manual setup or additional server types i kliknite na Next

4. Odaberite Pop or IMAP i kliknite na Next

5. Unesite potrebne podatke prema uputama ispod. Detaljnije postavke i upute za SSL enkripciju možete vidjeti u članku Postavke za slanje i primanje e-mailova.

Your Name: Ime koje će se prikazati primatelju kada šaljete e-mailove
Email Address: Vaša e-mail adresa
Account Type: POP3/IMAP.
Incoming mail i outgoing mailserver: mail.domena.hr
User Name: Vaša e-mail adresa
Password: lozinka koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail accounta

Kliknite na More Settings

Username je uvijek puna email adresa

6. Odaberite Outgoing Server te My outgoing server (SMTP) requires authentication i ostavite već odrabrano Use same settings as my incoming mail server

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?
Ne 1
Views: 501