Outlook 2003

Estimated reading time: < 1 min

Upute za podešavanje Outlook 2003 e-mail klijenta slijede:

Zamjenite “domena.hr” sa Vašom domenom

1. Kliknite na Tools > E-mail Accounts

2. Kliknite na Add a new e-mail account i Next

3. Odaberite vrstu e-mail accounta (POP3)

4. Unesite potrebne podatke prema uputama ispod. Detaljnije postavke i upute za SSL enkripciju možete vidjeti u članku Postavke za slanje i primanje e-mailova.

Your name: Vaše ime
E-mail Address: Vašu e-mail adresu
Username: Vašu e-mail adresu
Password: lozinku koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail accounta
Incoming i outgoing mail server: mail.domena.hr 

Username je uvijek puna email adresa

5. Kliknite na more settings te odaberite My server (SMTP) requires authentication – Use same settings as my incoming mail server

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?
Ne 0
Views: 40