Neisporučeni e-mailovi i limiti

Nalazite se ovdje:
Estimated reading time: < 1 min

Ukoliko ste slali mail odjednom na više od 100 e-mail adresa, moguće je da su vam se počeli vraćati neisporučeni e-mailovi. U svakom neisporučenom e-mailu je naveden i razlog zbog čega e-mail nije isporučen U navedenom slučaju e-mailovi neće biti isporučeni jer spadaju u kategoriju bulk e-mailova (newslettera), te prelaze limite slanja.

Na našim shared hosting paketima postoji limit slanja e-mail poruka kako bi se osigurali od slanja spam poruka. Na svim shared paketima je limit slanja maksimalno 120 poruka u vremenskom razdoblju od jedan sat.

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?
Ne 3
Views: 222