Korištenje Gmail-a za čitanje i slanje poruka

Nalazite se ovdje:
Estimated reading time: 3 min

Ukoliko je to potrebno, moguće je koristiti Gmail za slanje i primanje poruka ( Mail Fetcher ). Podešavanje se vrši unutar Gmail sučelja dodavanjem e-mail adrese s postavkama za POP protokol.

Oprez!

1. Gmail Mail Fetcher podržava samo POP3 protokol i IMAP protokol nije podržan kroz ovu funkciju. To znači da bilo koja akcija koju poduzmete nad porukom unutar Gmaila neće sinkronizirati na druge email klijente koje možete koristiti za pristup svojem email računu. 

2. Može se dodati do pet e-mail računa .

3. Ove informacije nastojimo održavati ažurnima i točnima, no moguće su promjene u načinu rada od strane pružatelja ove usluge. U tom slučaju neki od koraka navedenih u nastavku teksta možda više neće biti primjenjivi, pa se najbolje referirati prema službenoj dokumentaciji pružatelja usluge. Za više informacija o konfiguraciji i o Gmail Mail Fetcheru, posjetite službeni centar za pomoć usluge Gmail – https://support.google.com/mail/?hl=hr.

Postupak

1. Prijavite se u postojeći Gmail račun ili stvorite novi.

2. Pronađite tipku Settings (Postavke). Opcija vam je dostupna u gornjem desnom uglu stranice, kao što je prikazano na slici.

3. U zaglavlju prozora s Postavkama, kliknite na Accounts and Import (Računi i uvoz) -> Add a POP3 mail account you own (Dodajte POP3 račun e-pošte čiji ste vlasnik)
4. U polju Email address (E-adresa) unesite e-adresu računa s kojeg želite primati poštu, a potom kliknite na Next step (Sljedeći korak).

5. U polju Username (Korisničko ime) unesite svoju punu e-mail adresu, npr. test@test.com

6. Unesite lozinku adrese koju ste definirali prilikom kreiranja vaše e-mail adrese.

7. Provjerite da je unesena točna adresa POP3 servera/poslužitelja ( mail.vašadomena.hr ,  npr. za domenu test.com ->  mail.test.com) i broj porta 995.

Alternativno ako koristite shared server i nemate instaliran SSL certifikat na mail poddomeni, možete kao naziv poslužitelja unijeti točan naziv servera (ako niste sigurni u naziv servera javite se našoj podršci), uključite SSL opciju i odaberite port 995 te ćete tako koristi serverov SSL certifikat. Ako koristite VPS ili dedicated server, unesite naziv domene koja odgovara Vašem serverskom certifikatu.

8. Podesite ostatak postavki na način kako slijedi:

– Leave a copy of retrieved message on the server – Ostavite kopiju dohvaćene poruke na poslužitelju: (Preporučeno) Odaberite ovu opciju kako biste sačuvali svaku kopiju poruke koju Gmail dohvati sa podešene e-mail adrese. Na taj način možete pristupati svojim porukama i putem drugih email klijenata i preko Gmaila. 

– Always use a secure connection (SSL) when retrieving mail – Uvijek upotrebljavajte sigurnu vezu (SSL) pri dohvaćanju poruka: Sve informacije slat će se putem sigurne veze; obavezno promijenite broj porta na 995. Ova opcija funkcionira samo ukoliko imate zakupljen SSL certifikat ili koristite naziv servera kao POP3 poslužitelj

– Label incoming messages – Označite dolazne poruke: Prema zadanim postavkama, Gmail će označiti dolazne poruke s e-mail adresom za POP3 račun koji dodajete. Možete promijeniti oznaku u nešto drugo odabirom opcije New label (Nova oznaka).

– Archive incoming messages – Arhiviraj dolazne poruke: Odaberite ovu opciju ako želite da vaše poruke s POP3 računa budu automatski arhivirane umjesto da se prosljeđuju u Inbox.

9. Nakon podešavanja postavki, kliknite na Add account (Dodaj račun).

10. Sljedeća stranica će vas pitati želite li omogućiti slanje poruka s vaše novo dodane email adrese. Označite Yes (Da). Kliknite na Finish (Završi) i nastavite na sljedeću sekciju.

 

Odredite postavke odlaznog (SMTP) servera

1. Unesite vaše ime i punu e-mail adresu.

2. Odznačite kućicu s nazivom Treat as an alias.

3. Kliknite na Next step (Sljedeći korak).

4. Odaberite opciju s nazivom Send through test.com SMTP servers (Pošaljite putem test.com SMTP servera), zatim kliknite na Next step (Sljedeći korak).

5. Odredite sljedeće SMTP server postavke

SMTP Server: Unesite naziv odlaznog (SMTP) servera mail.vašadomena.hr ( koji vam je dostupan u poruci sa pristupnim podacima hosting računa ili kontaktirajte našu podršku)

Port (Priključak): Unesite 465.

Username (Korisničko ime): Unesite vašu punu e-mail adresu.

Password (Lozinka): Unesite lozinku vaše e-mail adrese.

Secured connection using TLS: Označite ovu opciju

6. Kliknite na Add Account (Dodaj račun). Ako vam se prikaže poruka o pogrešci vezanoj uz vaše korisničko ime ili zaporku, unesite punu e-mail adresu za vaš POP3 račun u polju Username (Korisničko ime) i tada kliknite na Add Account (Dodaj račun). Npr. umjesto samo “test”, unesite “test@test.com”.

7. Alternativno ako koristite shared server, možete i SMTP postavkama koristiti port 465, SSL/TLS i točan naziv servera (ako niste sigurni u naziv servera javite se našoj podršci) te ćete tako koristiti serverov SSL certifikat. Ako koristite VPS ili dedicated server, unesite naziv domene koja odgovara Vašem serverskom certifikatu.

 

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?
Ne 0
Views: 526
InfoNET hosting