Kako samostalno vratiti backup

Nalazite se ovdje:
Estimated reading time: 1 min

Na svim InfoNET shared hosting serverima imate mogućnost samostalnog vraćanja backupa korištenjem R1Soft ikone unutar cPanela.

Backup se vrše tokom noći, između 23:00 i 08:00, a čuvaju se dnevne arhive unatrag tjedan dana, po jedan tjedni backup unatrag mjesec dana i jedan mjesečni backup.

Kako bi vratili datoteke vašeg hosting paketa, mailove ili bazu web aplikacije iz arhive, prijavite se u cPanel sučelje sa podacima iz korisničkih puta, pronađite sekciju Files i kliknite na ikonu R1Soft Restore Backups

Klik će vam otvoriti ispis arhivnih točaka koje se nalaze na našem backup serveru:

Desno od opisa backup točke postoje tri opcije koje su bitne:

  • Browse – za pregled datoteka hosting paketa iz trenutka izrade backupa
  • Browse Databases – za ispis arhiviranih baza
  • Download – za skidanje arhive backupa na lokalno računalo

Vraćanje datoteka

Odabirom browse ikone otvort će vam se preglednik datoteka na vašem paketu. Navigirajte do lokacije gdje se te datoteke nalaze unutar vašeg paketa.
Datoteke i/ili direktorije koje želite vratiti iz backupa je potrebno označiti klikom na kućicu pored naziva direktorija ili datoteke:
Nakon što ste odabrali željeno kliknite na “Restore Selected”.

Vraćanje baze

Iz popisa baza odaberite onu koju želite vratiti, te kliknite na “Restore Selected” kako bi završili vraćanje baze.

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?
Ne 3
Views: 1472
InfoNET hosting