iPhone

Estimated reading time: 1 min
Zamjenite “vašadomena.com” sa Vašom domenom
1. Kliknite Settings > Mail, Contacts, Calendars
2. Odaberite Add Account
3. Odaberite Other
 
4. Upišite podatke:

Name: Ime koje će se prikazati primatelju kada šaljete e-mailove
Email: Vaša e-mail adresa
Password: lozinka koju ste podesili prilikom kreiranja e-mail accounta

Kliknite Next

5. Aplikacija će sama pokušati pronaći podatke za mail servere. Ako ne uspije, potrebno ih je podesiti ručno:

Odaberite tip accounta – IMAP
Upišite podatke za incoming i outgoing mail server pod Host name: mail.vašadomena.com
Username: Vaša puna email adresa
Password: lozinka koju ste unijeli prilikom kreiranja mail accounta

Za outgoing postavite iste postavke kao i za incoming.
6. Kliknite Save
 
Napomene:

  • Ukoliko Vas uređaj pita želite li postaviti račun bez SSL-a odaberite Yes
  • Postavke Vašeg mail accounta možete mijenjati u Settings pod Mail opcijom (font, prikazivanje mailova, To/CC postavke, itd.)
  • Naprednim postavkama mail accounta možete pristupiti tako da odaberete navedeni account, skrolate do dna te odaberite opciju Advanced
  • Ukoliko koristite naše mail servere potrebno je provjeriti je za li autentifikaciju za Outgoing Mail Server postavljena opcija “Password”
Je li Vam ovaj odgovor pomogao?
Ne 10
Views: 976
InfoNET hosting