FTP i Filezilla

Nalazite se ovdje:
Estimated reading time: 1 min

FTP (File Transfer Protocol) je standardni mrežni protokol koji se koristi za administriranje datoteka na hosting paketu, te za premještanje datoteka između hostova putem FTP klijenta. FTP računi se kreiraju putem control panela Vašeg hosting paketa. 

Upute za kreiranje FTP računa možete pronaći ispod.

Par napomena vezano za FTP:

 • Početnu stranicu Vašeg weba uploadajte putem FTP klijenta u direktorij public_html.
 • Ostali direktoriji su nužni za pravilno funkcioniranje Vašeg hosting paketa – nemojte ih brisati niti mijenjati sadržaj. 
 • Ukoliko imate problema sa FTP pristupom, probajte isključiti/uključiti passive mod u Vašem FTP klijentu. 

Upute za kreiranje FTP računa

Ulogirate se u cPanel (www.domena.tld/cpanel). 

2. U kategoriji FILES kliknite na FTP Accounts

Selection 10

3. Pod Add FTP Account

 • Log in – upište korisničko ime za FTP račun
 • Password – upišite password. 
 • Directory – odaberite direktorij kojem navedeni korisnik može pristupiti
 • Podesite kvotu
 • Kliknite Create FTP account

Selection 11

Korištenje FTP računa i Filezilla

Nakon što ste kreirali FTP račun (ili ste odlučili koristiti postojeći), na hosting paket se možete spojiti putem FTP klijenta. FTP klijent je aplikacija koja je instalirana na računalo korisnika, putem koje se ostvaruje FTP konekcija. Jedan od najpoznatijih FTP klijenata je FileZilla, te ćemo njega koris titi za primjer postavljanja standardnog FTP klijenta. 

Imajte na umu da ne pružamo podršku za korištenje third-party FTP klijenata, već samo pomoć oko postavki unutar cPanela.

1. FTP klijent je potrebno skinuti te instalirati na računalo.

2. Pokrenite aplikaciju nakon što je instalacija završena.

3. Upišite podatke potrebne za spajanje. Podatke ste dobili unutar Korisničkih uputa koje smo Vam poslali prilikom zakupa hosting paketa.

 • Host – uvijek ftp.vašadomena.tld ili IP servera
 • Username: korisničko ime Vašeg FTP računa
 • Password: lozinka FTP računa
 • Port: 21

4. Kliknite na gumb za spajanje putem FTP-a (u slučaju FileZille, radi se o Quickconnect gumbu).

5. Spojit ćete se u direktorij koji je određen prilikom kreiranja FTP računa. Sadržaj Vaše stranice se uploada u root folder za navedenu stranicu (/domena/public_html).

6. Nakon što ste odradili željene izmjene, dovoljno je zatvoriti FTP klijent, ili se odspojite klikom na disconnect gumb.

 

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?
Ne 2
Views: 485