Dodavanje domena, poddomena i parkirnih domena

Nalazite se ovdje:
Estimated reading time: 1 min

Dodavanje domena, poddomena i parkirnih domena se vrši kroz control panel Vašeg hosting paketa.

Postoje tri različite vrste domena koje se mogu dodati na hosting paket, a razlikuju se po sljedećim karakteristikama:

 • Dodatne domene su domene koje imaju zaseban sadržaj (odvojeni website od glavne domene), a nalaze se na istom hosting paketu kao i glavna domena.
 • Parkirna domena ili alias nema zaseban sadržaj već otvara isti sadržaj kao i glavna domena (primjerice facebook.com i fb.com)
 • Poddomene imaju svoj sadržaj (odvojeni website ili dio websitea), ali se ne radi o različitoj domeni, već se www na domeni mjenja u nešto drugo (npr. mail.domena.tld ili cpanel.domena.tld)

1. Ulogirate se u cPanel (www.domena.tld/cpanel).

2. U kategoriji DOMAINS odaberite:

 • Addon domains za dodatne domene
 • Subdomains za poddomene
 • Aliases za parkirne domene

3. Postavke za Addon Domains:

 • New Domain Name – domena koju dodajete na paket
 • Document Root – path (lokacija) sadržaja na kojeg će gledati dodatna domena
 • Odaberite “Create an FTP account associated with this Addon Domain” ako želite da se također kreira i FTP račun za novu domenu

4. Postavke za Subdomains:

 • Subdomain – naziv vaše poddomene (npr. blog.domena.tld ili mail.domena.tld)
 • Domain – padajući izbornik u kojem možete odabrati na kojoj glavnoj domeni će se kreirati poddomena
 • Document Root – path (lokacija) sadržaja na kojeg će gledati dodatna domena

5. Postavke za Aliases:

 • Domain – naziv domene koja će biti usmjerena na sadržaj glavne domene paketa

Je li Vam ovaj odgovor pomogao?
Ne 0
Views: 212

InfoNET hosting